Kuinka rakentaa SAAS-pohjaisia ohjelmistoratkaisuja

”Kuinka rakentaa SAAS-pohjaisia ohjelmistoratkaisuja”

SaaS-ohjelmistoihin (Software as a Service) käytetyt varat ovat maailmanlaajuisesti ennätyksellisen suuret. Kasvun odotetaan nousevan 49 miljardista dollarista vuonna 2015 67 miljardiin dollariin vuonna 2018. SaaS-ratkaisuihin tehtävät investoinnit kasvavat joka vuosi. SaaS-palvelun avulla yritykset ostavat, rakentavat ja ylläpitävät IT-infrastruktuurinsa ja huolehtivat siitä aiheutuvista eksponentiaalisista kustannuksista. Tässä tapauksessa alustana on Internet-as-a-palvelu, jonka kautta keskitetysti isännöidyt sovellukset ajetaan SaaS-palveluntarjoajan palvelimien kautta ja toimitetaan käyttäjille. Kun ne ovat yhteydessä Internetiin, ne voivat helposti liittyä ja tilata jaetussa infrastruktuurissa olevia palveluja. SaaS on siis osoittautunut suureksi hyödyksi yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Tutustu nopeasti SaaS:n etuihin.

Ei kallista asennusta

Koska ohjelmistoa ylläpidetään Internetin kautta, sinun ei tarvitse suorittaa monimutkaista ohjelmistojen ja laitteistojen hallintaa. Käyttäjät käyttävät verkkosovelluksia ohuen asiakkaan avulla verkkoselaimen kautta. Tarjoaa kivuttoman pääsyn sovelluksiin Toinen SaaS:n tärkein etu on se, että asiakkaiden ei tarvitse ostaa, asentaa, ylläpitää tai päivittää mitään ohjelmistoja tai laitteistoja, vaan he tarvitsevat vain aktiivisen Internet-yhteyden.

Alhaiset aloituskustannukset

Koska SaaS-sovellukset ovat tilauspohjaisia, lisenssikustannuksia ei synny, eikä näin ollen myöskään aloituskustannuksia. SaaS-palveluntarjoaja hallinnoi IT-infrastruktuuria ja tarjoaa nopeamman käyttöönoton. Vaivaton päivittäminen ja helppo ylläpito Asiakkaan ei tarvitse huolehtia päivityksistä, koska pilvipalveluntarjoaja hallinnoi kaikkea, ja se kasvaa jatkuvasti käyttäjäkunnan mukana.

Skaalautuvuus

Asiakkaat nauttivat joustavuudesta skaalautumisessa, etenkin kun SaaS-toimittajilla on todellinen usean vuokralaisen arkkitehtuuri. Näin ollen on selvää, miksi SaaS-pohjaisten ohjelmistoratkaisujen rakentaminen on niin tärkeää yrityksellesi. Teknologia kehittyy kuitenkin nopeasti, ja sinun on oltava sen pohjalla ja pysyttävä ajan tasalla uusimmasta teknologiasta. Tässä ovat hyvin ajankohtaiset työkalut SaaS-ohjelmistojen rakentamiseen.

GitHub & Waffle-yhdistelmä


Github on verkkopohjainen Git- eli versiohallinta-arkisto ja Internet-isännöintipalvelu, jota kehittäjät käyttävät useimmiten koodaamiseen. Sen lisäksi, että sillä on omat lähdekoodinhallintatoiminnot, se tarjoaa hajautetun versionhallinnan ja lukuisia yhteistyöominaisuuksia, kuten wikit ja perustehtävien hallintatyökalut kutakin projektia varten.
Kehittäjät pitävät kaikki repossaan Githubissa; esimerkiksi – web, backend, laskeutuminen, API, blogi, synkronointi kolmannen osapuolen työkalujen kanssa ja niin edelleen. Tuotteen osat on myös jaettu reposiin, joilla on omat GitHub-kysymyksensä, joihin kirjataan virheet ja ominaisuudet. Koska vaihtaminen tiettyjen tehtävien välillä on hieman hankalaa, kehittäjät käyttävät Wafflesia, jonka avulla he voivat koota kaikki useat reposet yhden levyn alle.

Ruby on Rails

Ruby on Rails on yksi tehokkaimmista palvelinpuolen kehitystyökaluista. Kehittäjät ovat sitä mieltä, että se ratkaisee suurimman osan web-sovellusten vaikeista infrastruktuuriongelmista. Ja koska Rails on ollut olemassa jo vuosikymmenen ajan, voit olla varma sen vakaudesta. RoR:llä on kuitenkin hyvin kehittynyt yhteisö ja ihailtava työkalupaketti, joka tekee siitä voittajan kaikkien työkalujen joukossa.

PostgreSQL

PostgreSQL on ORDBMS-tietokannanhallintajärjestelmä (ORDBMS), jossa keskitytään laajennettavuuteen ja standardien noudattamiseen. PostgreSQL:ssä on ominaisuuksia, kuten sisäkkäiset transaktiot (savepoints), Multi-Version Concurrency Control (MVCC), kehittynyt kyselyjen suunnittelija/optimoija, point in time -palautus, taulukkoavaruudet, asynkroninen replikointi, online/hot-varmuuskopiointi ja write ahead -lokitukset vikasietoisuutta varten.

Node.js


Node.js on palvelinpuolen kehys, ja kun sinulla on kunnollinen suunnitelma siitä, miten sovelluksen pitäisi näyttää, tuntua ja toimia, voit helposti käyttää sitä SaaS-sovellusten tekemiseen. SaaS:n avulla rakennetuilla sovelluksilla on erittäin korkea suorituskyky ja vähäinen ylläpito. Tässä on muutamia suosituimpia kehyksiä SaaS-sovellusten rakentamiseen Node.js:llä – Express, KOA, Sails, Total, Mean ja Meteor.

Yritysten SAAS-ratkaisut

SaaS-ratkaisut ovat täydellisiä, koska ne ratkaisevat monia pienyritysten ongelmia, ja viime aikoina niistä on tullut riittävän tehokkaita käsittelemään suuryritysten monimutkaisia vaatimuksia. Enterprise SaaS ei ehkä sovi kaikille organisaatioille, mutta se sopii ehdottomasti yrityksille, jotka haluavat leikata kustannuksia, rajoittaa alkupääomakustannuksia, nauttia helposta käyttöönotosta ja ratkaista kaikki ongelmat, joita perinteisillä yritysohjelmistoilla on (esimerkiksi käyttöliittymä). SaaS-ratkaisut ovat saavuttaneet suosiota yritysten keskuudessa, koska ne käyttävät nykyaikaista, avoimempaa web-pohjaista arkkitehtuuria.

Sovellusten käyttöönotto, niiden päivitysten hallinta, suorituskyvyn seuranta ja korkean käytettävyyden varmistaminen ovat kaikki tärkeitä tehtäviä, joissa yritykset eivät voi epäonnistua. Kun tämä annetaan luotettavan kolmannen osapuolen tehtäväksi, suuryritysten IT-osasto voi keskittyä liiketoiminnan tarpeisiin ja saavuttaa tavoitteensa. SaaS:n tulon myötä IT-osastolla on ollut mahdollisuus osallistua yrityksen menestykseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin sen sijaan, että se olisi vanhentunut.

Oikean toteutustavan valitseminen SaaS:lle

Lähestymistavan valinta on tärkeää, koska se ratkaisee, onko käyttöönotto/toteutus onnistunut vai ei. Seuraavassa on viisi tärkeintä lähestymistapaa:

  1. Proof-of-Concept – Työvoiman suunnitteluun osallistuvat yritykset voivat kokeilla tätä lähestymistapaa, koska se tarjoaa kokeilumallin. Se sopii erinomaisesti yksinkertaisiin, toistettaviin prosesseihin.
  2. Best-of-Breed – Tämä lähestymistapa huonosti suunniteltuihin prosesseihin. Satunnaiset kustannussäästöt ja nopea käyttöönotto ovat Best-of-Breed-lähestymistavan suuria etuja.
  3. Vakiomittaus ja -lähestymistapa – Valitse tämä lähestymistapa automatisoituja tai uudelleen käyttöönotettuja vakiintuneita prosesseja varten uudella teknologia-alustalla. Koska se on vakiomalli, konsulttiyritykset ja myyjät käyttävät useimmiten tätä lähestymistapaa.
  4. Prosessi ensin – Organisaatiot, joilla on hajautettuja prosesseja ja hajanaisia järjestelmiä, saattavat haluta integroida prosessinsa saumattomasti. Process- First on kaksivaiheinen lähestymistapa, jossa ensin yhdenmukaistetaan hyvin erilaiset ja monimutkaiset prosessit ja sen jälkeen tehdään asianmukainen konfigurointi.
  5. Quality & Integration-First – Kun laatu on tärkeä tekijä ja kun ei ole varaa virheisiin, käytetään Quality and Integration First -menetelmää. Tämä lähestymistapa on lähes samanlainen kuin prosessi ensin -lähestymistapa, ja sitä edeltää SIPOC-kartoitus – Lähteet (tuotantoketjun alkupään järjestelmät), Syötteet (tiedot), Prosessit, Tuotokset (tiedot) ja Kuluttajat (tuotantoketjun loppupään järjestelmät).

Riippumatta siitä, mitä työkalua ja lähestymistapaa käytät SaaS-ohjelmiston rakentamiseen, perimmäinen tavoite on loppukäyttäjän tyytyväisyys. Mieti jonkin aikaa, mitä ihmiset haluavat, ja rakenna sen mukaan.

Tutustu myös tähän…..

Flickr//NEC Corporation of America, othree, Linux-kuvaukset


Kirjoittajasta: Reema työskentelee PHPBabun ajatusjohtajana.

Jätä kommentti