Varför behöver du 10x utvecklare i ditt team?

Varför behöver du 10x utvecklare i ditt team?

  • Kan en rockstar-ingenjör i ditt team ta dig över kanten av konkurrensen?
  • Kan de åstadkomma bättre resultat än ett team av genomsnittliga ingenjörer?
  • Räcker det med att ha en exceptionell teknisk förmåga för att ditt företag ska lyckas?


Om du är redo att anställa de bästa i ditt team måste du anställa fler än en. Att ha en enda superstjärnig ingenjör bland er kommer inte att leda er någonstans. Det kanske inte är möjligt för nio superkvinnor att föda ett enda barn på en månad, men det är möjligt för flera superingenjörer att leverera ett projekt i förväg. Detta är anledningen till att du behöver 10x fler utvecklare i ditt team.

Jakten på den bästa utvecklaren är alltid en het historia, och doften är alltid fräsch. Om du har information om en viss rockstar-utvecklare är han/hon troligen redan upptagen när du kommer dit.

Men kan det då vara verkligt? Är det möjligt för alla att bli superutvecklare? Hur kan då företag som bara vill ha superutvecklare vara nöjda? En 10x-utvecklare kommer alltid att ha världens bästa jobberbjudande, och flera personer kommer alltid att ta dem i besittning med de bästa lönerna. Om du också letar efter en 10x-utvecklare finns det några saker att tänka på.

1.Hyr långsamt

Tålamod är nyckeln. Om du letar efter utvecklare på A-nivå måste du förmodligen vänta på rätt person. Om du anställer de näst bästa personerna kommer de förmodligen att rekommendera fler personer på andra eller tredje nivå, och det är inte bra för dig. En rockstar-ingenjör med teknisk skicklighet och utmärkta sociala färdigheter skulle vara svaret.

Kanske kan du gå igenom en noggrann screeningprocess innan du anställer. Du kan till exempel ge dem ett konsultkontrakt för att utvärdera deras prestationer. Om du redan har en personal med kompetenta utvecklare kan du få dem att rösta på den bästa sökande utvecklaren i slutet av konsultkontraktet. Ja, det är en långsam process, men den ger dig också det bästa.

2.Sikta på Avengers, inte på den övermänskliga superstjärnan.


Det är inte möjligt att anställa ett team av superutvecklare förrän du vill spränga dina resurser inom de närmaste sex månaderna. Skaffa en superutvecklare och ett team av riktigt begåvade utvecklare, vilket är vad de flesta gör nuförtiden. Naturligtvis finns det människor som är helt emot det. Men du kan få det att fungera om du gör rätt saker. En programvara är inte en persons svett, utan ett team. När en 10x-utvecklare leder teamet är det inspirerande för de andra, och var och en av dem drar nytta av sina egna styrkor för att utveckla projektet. Så småningom kommer alla att höja sig till superstjärnornas nivå.

3.För att sprida en positivitetskänsla

När du har en 10x utvecklare i ditt team betyder det att du har någon som kan jobbet. En bra utvecklare kommer också att bry sig om dina affärsmål, inte bara om sina uppgifter; de har en känsla av ägarskap som gör att de bryr sig om produktens resultat. En positiv person kan sprida positivitet till alla runt omkring honom. Även när han är pressad kan han sprida budskapet om god vilja, slutföra sina uppgifter och motivera andra att göra detsamma.

4.Utmärkt förmåga att hantera tid och uppgifter

En 10x-utvecklare har utvecklat sin förmåga att hantera tid och uppgifter. Med sin erfarenhet kommer han/hon att kunna beräkna den tid som krävs för att slutföra ett projekt. Han/hon ska också ha en god etik och vägleda resten av teamet. Programmeraren måste kunna se lagets styrkor och svagheter och arbeta därefter. Om du vill anställa en programmerare som kan göra detta kan du ingå ett kort kontrakt och se hur han/hon leder teamet. I slutet av kontraktet kan du samla in allas åsikter om programmerarens prestationer.

5.Utmärkt kommunikationsförmåga

Det är viktigt att ha en utmärkt kommunikationsförmåga i alla arbeten. Projektets framgång beror på hur väl programmeraren lyckas kommunicera projektets krav till teamet. Om du har en person som har utmärkta språkkunskaper och som kan kommunicera väl med både intressenter och kunder, kommer han eller hon definitivt att kunna undanröja alla missförstånd. Även om projektet skulle stöta på problem kan han presentera sina lösningar på ett bra sätt så att alla förstår hur de ska ta sig ur det. För att utvärdera en programmerares kommunikationsförmåga innan du anställer honom/henne kan du genomföra ett låtsas scrum-möte och observera deras färdigheter. Ge dem ett tänkt problem och se hur de kan hitta en lösning på det.

Slutsats

Det är alltid en fråga om huruvida 10x-utvecklaren är en myt eller inte. Det är ingen myt, det finns 10x utvecklare som kommer att vara en tillgång för företaget. Om du bara är ett nystartat företag eller inte har råd att ha ett team av 10x utvecklare behöver du inte få panik, du kan alltid koncentrera dig på att bygga upp ett team av 10x utvecklare. Ge dem möjlighet att växa och utveckla sina färdigheter, så kommer de att kunna bidra till företagets framgång. I vissa fall visar det sig att det är ett problem att inte ha en gemensam kultur. Därför är det viktigt att alla är på samma sida så att alla kommunicerar på ett naturligt sätt. På så sätt uppstår ingen friktion och du kan få en person som driver alla i sitt team. Det är faktiskt precis vad du vill ha.
Det är inte så att en 10x-utvecklare kommer att ge företaget omedelbar framgång, men när utvecklaren har alla de färdigheter som vi nämnde ovan kommer det definitivt att bidra till företagets utveckling. Å andra sidan, om du har en 10x utvecklare (minus de ovan nämnda färdigheterna) med ett team av mediokra eller genomsnittliga ingenjörer, kommer du kanske inte längre än så. Detta visar att det finns något som ligger bortom den tekniska förmågan.

Flickr//Les Roches Global Hospitality Education, JD Hancock, Garfield Anderssen


Om författaren: Reema arbetar som Thought Leader på PHPBabu.

Lämna en kommentar