Ketterä vs. vesiputous: Kumpaa lähestymistapaa kannattaa käyttää web-kehityksessä?

Ketterä vs. vesiputous: Kumpi lähestymistapa kannattaa valita web-kehityksessä?

Yksi suurimmista huolenaiheista, joka vaivaa jokaista yritystä, joka on matkalla verkkosivuston tekemiseen, on päättää käytettävästä kehitysmenetelmästä. Kehitysmenetelmä on tapa organisoida ohjelmistokehitystyö. Toisaalta voit valita perinteisen reitin, jossa kaikki on valmiina, tai voit valita vapaan tien, jossa käytät iteratiivista lähestymistapaa, joka on joustavampi tapa työskennellä projektin parissa. Toista kutsutaan vesiputousmenetelmäksi ja toista ketteräksi menetelmäksi.

Vesiputousmenetelmä

Vesiputousmenetelmä on ollut käytössä jo hyvin kauan, joten se on perinteinen lähestymistapa ohjelmistokehitykseen. Hanke jaetaan erillisiin vaiheisiin, jotka saatetaan päätökseen peräkkäin. Vesiputousmenetelmän vaiheiden tarkka lukumäärä voi vaihdella yrityksestä ja projektista riippuen, mutta yleinen lähestymistapa on seuraava:

 • Hankkeen suunnittelu – Kuten nimestä voi päätellä, tässä vaiheessa aloitetaan hankkeen pienin askelin. Se on idean siemenen itäminen ja ensimmäinen vaihe ohjelmistokehityksen elinkaaressa (SDCL).
 • Aloittaminen – Oikeiden henkilöiden löytäminen tehtävään ja projektin laajuuden laajentaminen tavoitteineen, tarkoituksineen ja toimituspäivineen. Analyysi – Hankkeesta laaditaan vaatimusmäärittelyasiakirja ja tehdään toteutettavuusanalyysi.
 • Suunnittelu – Projekti saa lopullisen muotonsa mockupien, rautalankakehysten ja storyboardien avulla. Koodaus – Edellisessä vaiheessa luodun suunnittelukaavion (vuokaaviot, mallinnukset) jälkeen tiimi aloittaa varsinaisen sovelluksen työstämisen.
 • Testaus – Kriittinen vaihe, jossa kaikki edellisten vaiheiden tulokset testataan.
 • Tuotanto/käyttöönotto – Kun kaikki testausvaiheet on saatu päätökseen ja hyväksytty, tuote tulee markkinoille.
 • Ylläpito – Kehitystiimi tekee tuotteeseen jatkuvia päivityksiä ja vikakorjauksia. Lisäksi lisätään uusia ominaisuuksia, jotta tuote pysyy kilpailukykyisenä.

Ketterä

Ketterä menetelmä, joka perustuu Ketterään manifestiin, on uudempi muoto, jota kehittäjät käyttävät ohjelmistokehityssyklissään. Tässä menetelmässä keskitytään kevyeen toimintaan ja MVP:n eli Minimum Viable Products -tuotteen kehittämiseen jokaisen iteraation aikana sen sijaan, että kaikki suunnittelu tehtäisiin etukäteen.

Ketterässä menetelmässä noudatetaan helmikuussa 2017 laadittua ketterää manifestia, ja siinä painotetaan tiimityötä, jatkuvaa iterointia, parantamista, käyttäjäpalautetta ja mukautuvuutta asiakkaan vaatimuksiin.

Ketterässä kehittämisessä projektin eri vaiheet tapahtuvat rinnakkain, kun taas backlogissa seurataan lisättyjä ominaisuuksia ja parannuksia. Suosituimpia ketteriä toteutustapoja ovat Scrum, Kanban, FDD eli Feature Driven Development, ASD eli Adaptive System Development ja XP eli Extreme Programming.

Valitsemalla yksi projektiisi

Sekä vesiputous- että ketterät projektikehitysmenetelmät ovat käyttökelpoisia ja auttavat sinua rakentamaan korkealaatuisia tuotteita. Molemmat ovat joustavia ja vakaita, ja ne auttavat sinua organisoimaan projektin suunnittelua.

Voit käyttää vesiputousta, kun:

Asiakas ei todennäköisesti muuta vaatimuksiaan projektin aikana. Tämä sopii siis paremmin yksinkertaisiin projekteihin, joiden lopputulos on ennakoitavissa, ja asiakkaille, joilla on määritellyt vaatimukset. Vesiputouksen vakausominaisuus sekä lineaarinen ja jäsennelty kehityspolku helpottavat projektikehitystiimien toimintaa.

Ketterä kehitys noudattaa enemmän evolutiivista kehitystapaa.

Voit käyttää Ketterää kun:

Kun edessäsi olevat markkinat ovat hieman epävarmat ja sinun on luotava uusi tuote nopeasti, ketterä lähestymistapa olisi toimiva ratkaisu.

Ketterä lähestymistapa olisi hyvä ratkaisu myös silloin, kun ei ole varaa tehdä kalliita virheitä ja varsinkin, jos projektista ei ole paljon tietoa. Se olisi myös hyvä, jos sinulla ei ole varaa tiukkoihin vaatimuksiin.

Jos et halua tehdä muutoksia, etenkään kun vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, haluat vähentää kustannuksia, korjata virheitä heti kun niitä ilmenee ja poistaa epävarmuutta projektin kehityssyklin aikana, ketterä lähestymistapa on hyvä valinta. Tämä lienee syy siihen, miksi startup-yritykset suosivat niin paljon ketterää suunnittelua.

Ketterässä kehityksessä testaajat ja kehittäjät työskentelevät yhdessä, ja kunkin aikomuksen päätteeksi tuote toimitetaan asiakkaalle. Muutetut ja päivitetyt ominaisuudet
aloittaa toimintansa heti.

Erot yhdellä silmäyksellä:

Vesiputousprosessit testataan työn valmistumisen jälkeen, jolloin virheitä on vaikea korjata.

Ketterä lähestymistapa mahdollistaa valtavasti joustavuutta, eivätkä jatkuvasti muuttuvat vaatimukset vaadi tarkkuutta kirjanpidossa.

On kuitenkin tärkeää edetä varovaisesti, koska tällaiset hankkeet todennäköisesti kariutuvat. Tämä menetelmä sopii paremmin erittäin kokeneille kehittäjille ja asiakkaalle, joka on investoinut projektiin riittävästi. Vesiputous ei salli minkäänlaista vääntelyä, koska se etenee selkeää polkua pitkin ja kirjaa tarkasti. Kehittäjät voivat helposti ennustaa, miltä lopputuote näyttää. Kun yksi projektin vaihe on valmis, ei ole helppoa palata takaisin ja tehdä muutoksia. Kaikki projektin osatekijät ovat paikoillaan, aina projektin koosta sen aikatauluun ja aikatauluun.
budjetti.

Ketterä suunnitteluprosessi on vaiheittainen ja antaa paljon tilaa parannuksille. Tämä johtuu siitä, että hanke on jaettu eri malleihin, joita testataan ja arvioidaan laajasti.

Vesiputouksen lineaarisen lähestymistavan mukainen prosessi:

 • Kerää asiakirjavaatimukset
 • Suunnittelun tekeminen
 • Koodi & yksikkötesti
 • Järjestelmän testaus
 • Suorita UAT Käyttäjien hyväksymistestaus
 • Korjaa ongelmat
 • Valmiin tuotteen toimittaminen asiakkaalle
 • Ihanteellinen kaikenlaisiin projekteihin

Ketterän sprintti-lähestymistavan prosessi

 • Inkrementaalinen lähestymistapa ohjelmistosuunnitteluun
 • Tuotetta testataan 2-4 viikon iteraatiossa
 • Asiakas pääsee näkemään tuotteen ja ehdottamaan muutoksia.
 • Ihanteellinen pieniin projekteihin

Johtopäätös

Kun käydään läpi sekä ketterä että vesiputous, käy selväksi, että jos etsit projektia, jolla on selkeät tavoitteet ja selkeä eteneminen, vesiputous on hyvä valinta. Valitse ketterä lähestymistapa, jos haluat, että projektisi kehittyy sitä mukaa, kun se etenee kohti valmistumista. Siitä voi jopa tulla jotain enemmän kuin mitä olit suunnitellut alkuvaiheessa.

Flikr : //visualpun.ch, mandaruby, Lena Ellis


Kirjoittajasta: Reema työskentelee PHPBabun ajatusjohtajana.

Jätä kommentti