Vad kostar det att bygga en webbapplikation?

Vad kostar det att bygga en webbapplikation?

Överallt betonas vikten av att ha en webbapplikation som komplement till din verksamhet. Inget kan vara mer skadligt än att ha en webbapplikation som inte fungerar optimalt. Dina kunder förväntar sig att du utvecklar en webbapplikation som ger dem allt de vill ha. Om du vill skapa en ny app bör du tänka på följande punkter.

  • Vilken typ av app behöver du – webbapp, native app, responsiv app eller hybridapp?
  • Om du ska anlita en byrå, lägga ut arbetet på entreprenad eller delegera uppgiften till ditt interna utvecklingsteam.
  • Funktioner som behövs i appen
  • Den tidsram inom vilken du måste göra en lansering.

När du har gått igenom processen med att anlita en byrå eller outsourca uppgiften att utveckla webbapplikationer kan du diskutera kostnaden. Om du har en budget kan du enkelt planera den i enlighet med den. Här är några saker att tänka på:

1. Hur stor är din app?

Det finns tre alternativ för dig: Small, Medium och Large. För en liten app kan du ha 4-5 sidor med viktiga funktioner. Detta skulle utesluta statiskt innehåll, registreringssidor osv.

För en medelstor app kan du ha cirka 6-9 nyckelsidor, utan att inkludera statiskt innehåll, registreringssidor osv. För en stor app kan du välja att ha 10-15 nyckelfunktioner utöver de andra.

2. Nivån på användargränssnittet

Du kan bestämma hur komplex din app ska vara beroende på hur mycket användargränssnitt du behöver. Det finns tre alternativ – Minimum Viable Product (MVP), Basic product och Advanced product.

En MVP-app innehåller de grundläggande funktionerna och har en standard UI/UX-design. Inget märkvärdigt. Det är perfekt för nystartade företag eftersom det kräver mindre investeringar och ger en smidig marknadsintroduktion. Kostnaden beror på om du gör det själv eller anlitar en utvecklare. En erfaren utvecklare är dyr och tar cirka 40-60 dollar i timmen. Du kan skapa en MVP på cirka två veckor. Det skulle ta mellan 300 och 500 timmar att skapa en sådan app, vilket inkluderar planering, trådramar, backend, utveckling, landningssida och ytterligare skärmar.

En Basic-app skulle definitivt vara beroende av vilka funktioner du behöver få in i den. Så,

Utvecklingstid X Utvecklarens timpris = Kostnad för apputveckling

Utvecklingstiden kommer att innehålla de funktioner som du behöver i appen.

En stor app är främst lämplig för företag. Exempel är Facebook och Whatsapp. Om du vill klona Whatsapp kan det ta mer än sex månader att utveckla det. Kostnaden kan beräknas utifrån utvecklarens tid och funktioner. Beloppet kommer troligen att bli sexsiffrigt då, och naturligtvis kommer det att bli mycket väntetid.

3. Sociala konton med mera

Kostnaden för appen beror på hur många e-postmeddelanden och hur många sociala konton du vill ha i appen. Du kan inkludera Facebook, Twitter, Instagram, Google-konton, LinkedIn-konton med flera hyresgäster, underdomäner osv. Kompatibilitet med sociala medier och GPS-lokaliserare kommer att få kostnaden att stiga, eftersom det då blir en komplex app som börjar på cirka 60 000 dollar. Men med tanke på hur mycket exponering du kan få genom att lägga till SM-kompatibilitet är det definitivt värt investeringen.

4. Anpassning


Detta är en viktig faktor när det gäller att bygga mobilappar. Du kan bygga en app för så lite som 40 000 dollar eller så mycket som 650 000 dollar. Allt beror på hur mycket du vill anpassa den.

Utvecklingstiden och kostnaden beror också på hur mycket du behöver anpassa systemet. Under anpassningen kan du bestämma om följande aspekter:

  • (a) Antalet skärmar i appen – Ju fler skärmar du behöver, desto mer arbete krävs och desto dyrare blir det.
  • (b) Skärmarnas komplexitet – Om skärmarna innehåller enkel navigering som följer standardkonventioner för appar, skulle kostnaderna vara betydligt lägre.
  • (c) E-handel och köp i appen – När du arbetar med pengar kan du inte lämna något åt slumpen. Säkerheten på din webbplats och dina kunders säkerhet står på spel. Du kan bestämma hur stor säkerhet som behövs, vilket också direkt påverkar priset.

5. Typ av app

Kostnaderna för din app beror också på vilken plattform du vill lansera den på – iOS, Android, skrivbordsapp, hybrid. Kostnaderna för att lansera dem i sina respektive butiker är olika. Det beror också på hur appen marknadsförs.

  • (a) Spelapp – Kodningen av appar är i allmänhet komplicerad, och beroende på spelets komplexitet och nivåerna varierar kostnaden. Om du vill ha en uppskattning kan du säga att det ligger mellan 10 000 och 250 000 dollar och mer.
  • (b) Tabellbaserade appar – Det finns appar som ger användarna listor, där de kan klicka för att gå till nästa avsnitt och gå vidare. Kostnaden för en sådan app skulle ligga någonstans mellan 1 500 dollar och uppåt, beroende på om du utformar den för iOS eller andra plattformar.
  • (c) Databasdrivna appar – Detta är en komplicerad apputvecklingsprocess eftersom den innebär att all din data (inklusive innehåll, data, bilder, videor och ljud) tas och rullas inom ett ramverk. Kostnaden för detta kan lätt stiga till 50 000 euro och uppåt, eller till och med till 8 000 dollar beroende på hur mycket data som behövs.

Slutgiltiga tankar

Precis som priserna på allting har ökat med tiden har kostnaden för att bygga en webbplats förändrats drastiskt, särskilt om man tittar på siffrorna för två år sedan. Kvaliteten på en app kan dock inte äventyras, och om du inte vill ha en app på företagsnivå med SEO-optimering, responsiv design och stil i världsklass kan du lätt få det inom en önskad budget.

Du kan diskutera detta med ett välrenommerat webbdesignföretag för att få en bättre bild av kostnaden. Utvecklingen av webbapplikationer har blivit mer effektiv under de senaste åren, så kostnaderna
har faktiskt sjunkit, vilket gör det till en investering som du inte kan vara utan.

Intressanta artiklar :
Steg för att bygga en bra webbapplikation
Översikt och vägledning för utveckling av webbapplikationer

Bildkälla: Flickr.com/ Paul / FontFont


Om författaren: Reema arbetar som Thought Leader på PHPBabu.

Lämna en kommentar