Varför du bör välja Laravel som ditt ramverk för PHP

Varför du bör välja Laravel som ditt ramverk för PHP

Vill du implementera den bästa utvecklingen av webbapplikationer? Om du behöver ett mycket effektivt ramverk för webbutveckling har du det bästa i PHP-ramverket. Det är en av de äldsta och mest populära ramarna. Dessutom får du ren och återanvändbar kod som hjälper dig att utveckla projektet på ett smidigt sätt.

Men det finns också flera PHP-ramverk. Vilken skulle du välja? Om du tittar på Googles trendjämförelser för 2017 skulle du säga att det är Laravel. Och för många är det Laravel. Ramverket grundades av Taylor Otwell och släpptes första gången 2011 och är fortfarande ett av de bästa ramverken med öppen källkod.

Ramverket bygger på Symfony, är gratis, följer MVC-arkitekturen (Model-View-Controller) och lämpar sig utmärkt för utveckling av företagsapplikationer.

Laravel fortsätter att vara ett av de bästa ramverken under 2018. Här finns flera skäl till varför du bör välja detta framför andra PHP-ramverk.

Gå igenom dem och du kommer att förstå varför:

1) Hjälper till med enhetstestning

Det spelar ingen roll vilket program du har att göra med. Det är självklart att enhetstestning är en viktig aspekt i produktleveransprocessen. Laravel stöder testramverket PHPUnit, som är ett av de mest accepterade testramverken i PHP-samfundet. Du kan skapa både enhets- och funktionstester för att kontrollera kodens logik.

2) Mallmotor

De lätta mallarna hjälper dig att skapa fantastiska layouter. Med många widgets och JS- och CSS-kod som består av solida strukturer kan du enkelt skapa fantastiska webbsidelayouter.

3) Objektorienterade bibliotek

En viktig fördel med Laravel är att det levereras med egna förinstallerade och objektorienterade bibliotek. Ett exempel är autentiseringsbiblioteket där du kan använda funktioner som återställning av lösenord, kontroll av aktiva användare, CSRF-skydd (cross-site request forgery), Bcrypt-hashning och så vidare. Ramverket har också en funktion för automatisk komplettering av biblioteken.

4) Utmärkt dokumentation och MVC-mönster

Ramverket har ett snabbt stöd för Model-View-Controller-arkitektur och ger insyn i affärslogik och presentation. Dessutom ger den en fantastisk designprestanda, en förbättrad utvecklingsarkitektur och avancerade inbyggda funktioner.

5) Databasens utsäde

Den enkla metoden att fylla databasen med testdata med hjälp av seed-klasser är en fördel med Laravel. Detta gör det till ett mycket kraftfullt verktyg för testmiljön. De viktigaste fröklasserna som lagras i katalogen database/seeds kan ha vilket namn som helst, men det bör ändå ha en vettig konvention.

6) Snabbare utvecklingsprocess

Ramverkets fördel ligger i Artisan, ett gränssnitt för kommandoraden. Den har ett antal användbara kommandon som hjälper till att påskynda utvecklingsprocessen. Om du vill lägga till unika uppgifter i Laravel-projektet kan du utöka hantverkaren med dina kommandon. Kommandona i Artisan lagras i katalogen app/Console/Commands, men du kan också använda en egen lagringsplats.

7) Lumen Micro Framework

Laravel Lumen är en mikroramverk för PHP som finns på Github och är listad under MIT-licensen. Det hjälper utvecklarna att bygga fantastiska webbapplikationer med en uttrycksfull och elegant syntax. Med sina extremt snabba API:er kan du också leverera mikrotjänster med ramverket och det kan enkelt hantera små applikationer eller webbtjänster med bra resultat.

8) Caching backends

Det finns ett expressivt enhetligt API för olika caching-system som APC, Redis och Memcached. I ramverket lagras resultaten i 22 timmar, och när det kommer en begäran svarar den personuppgiftsansvarige så länge den ligger inom tidsgränsen. Genom att integrera den dynamiska och robusta caching-funktionen i Laravel kan du enkelt förbättra programmens funktionalitet.

9) Modulär

Du kan hantera din app som skapats med detta ramverk med hjälp av moduler. Du kan dela upp projektet i moduler, vilket är till stor hjälp när du måste skriva komplexa och större program. Genom att vara modulär kan du dela upp affärslogiken (de som hör ihop) separat. Ramverket hjälper dig alltså att bygga responsiva appar.

Laravel bygger på mer än 20 olika bibliotek och har förmågan att dela upp sig i olika segment, vilket följer principen för modern PHP.

10) Migrationer

Migrationer är en typ av versionskontroll för din databas. Det gör det alltså möjligt att kodmässigt representera databasschemat. Detta gör det enkelt för alla utvecklare att anpassa sig till resten av teamet, vilket eliminerar behovet av att förklara metoder, dela SQL-dumps etc. Det är möjligt att uppnå konsistens i databasen med hjälp av migrationsfunktionen och hålla sig uppdaterad om det aktuella schemat.

11) Laracasts

Ramverket kan skryta med att ha Laracasts, som är ett av de bästa inlärningsverktygen i sin tid. Utvecklare drar full nytta av både kostnadsfria och betalda videohandledningar. Expertutvecklare och instruktörer förbereder alla handledningar och lektioner, vilket gör det enkelt för en ny utvecklare att förstå ramverkets nyanser. Om du vill lära dig ramverket och bygga upp en karriär kan du göra det.

12) Route Middleware

Ramverket tillhandahåller HTTP-mellanprogram. Detta ger ytterligare lager i HTTP-rutten och effektiviserar programmens funktionalitet. Du kan utföra exakta rutter, ta bort konventionella lager, testa och ta bort enskilda önskemål osv. Användningen av verktyg från tredje part kan också minskas avsevärt, eftersom du enkelt kan optimera kommunikationen mellan webbservern och din applikation.

13) Blade Template Engine

Blade Template Engine som ingår i Laravel spelar en viktig roll för att förbättra webbplatsens prestanda. Den kan kompilera vyerna till PHP-kod och lagra koden i en cache tills vyerna ändras. Template Engine håller webbplatsens hastighet intakt även när du visar data och utökar layouten.

Slutsats

Detta är några av de funktioner som gör Laravel till ett bra val bland alla PHP-ramverk som finns på marknaden. Med dess oklanderliga uppsättning omfattande funktioner kan du enkelt anpassa webbapplikationerna enligt kundens krav. Det sparar tid och resurser eftersom du kan undvika repetitiva uppgifter i olika webbprojekt. Du har en mycket aktiv gemenskap av erfarna Laravel-utvecklare som ägnar sig åt att ta fram och prova nya idéer för att använda ramverket på bästa sätt.

Intressanta artiklar:
Varför ska du använda Laravel?
De främsta skälen till att välja Laravel som ditt php-ramverk

Bildkälla: Flickr.com/ Bo-Yi Wu/ Jinho Jung


Författaren: Reema Oamkumar är engagerad som en tanke ledare på www.Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar