Vad är agil projektledning?

Vad är agil projektledning?

Föreställ dig att du har en metodik för mjukvaruutveckling som får dig att gå igenom alla grindar när du går tillbaka och korrigerar något under projektets gång. Det låter verkligen svårt. Vad sägs om att bara behöva öppna en port och sedan komma tillbaka genom samma port utan att behöva störa andra portar?

Anta att du har ett stort projekt där kunden inte är helt säker på vad han vill ha? Och du kan testa projektet först när hela processen är klar. Låter detta som vattenfallsmetoden?

Vattenfallsmetoden är den traditionella metoden för att testa projekt. Testerna gjordes i sekventiell ordning så att teamet kunde gå vidare till nästa utvecklingsfas först efter att ha klarat av de föregående stegen. Men den hade ett antal problem, till exempel att man inte kan ändra kraven när man väl har börjat med projektet, att testfasen kommer först efter byggfasen och så vidare.

Hur löser man sådana problem och hur gör man det flexibelt? Genom att följa Agile Project Management.

Agil metodik är en metod som hjälper till med kontinuerlig iteration av utveckling och testning. Det är bäst lämpat för stora projekt i korta utvecklingscykler som kallas ”sprintar”.

Det finns olika roller för agila projektledare, och i vissa fall ingår ingen projektledare. I agil metodik delas rollerna och ansvaret mellan Scrum Master och produktägaren. Det är ett tillvägagångssätt där kraven levereras interaktivt och stegvis under projektets gång.

Den största skillnaden mellan traditionell projektledning och agil metodik är att den förstnämnda metoden innehåller en detaljerad plan som ska följas noggrant under hela projektets gång. I Agile kan kraven (främst från kunden) ändras, och det är därför som dess flexibla natur är så användbar i ett projekt. Detta beror på att kraven för programvaruprojekt måste förändras i takt med marknadens efterfrågan. Det är inte alltid kunderna kan slutföra kraven innan prototypen är klar, så att välja den agila vägen kan vara den enda livräddande strategin här.

Agil projektledning handlar om att ”omfamna förändring” eftersom programvaruprojekt kan slutföras först när man förstår vad kunderna behöver, och kraven kan ändras även ganska sent i utvecklingsfasen.

Agile minskar projektets komplexitet genom att dela upp projektet i sprintar, där varje sprint delas upp i cykler på några veckor.

Ta till dig dessa saker för att bli verkligt agil i ditt företag:

1. Verkligt agil innebär att man tar företaget som helhet i beaktande.

Om du vill vara agil måste du veta hur, när och var du ska göra det. Det är viktigt att vara öppen från högsta ledningsnivå till lägsta hierarkiska nivå så att alla är medvetna om organisationens mål. Varje medlem i teamet måste uppmuntras att lösa sina problem och förbättra sina färdigheter, så att det sker ett livslångt lärande.

2. Arbeta i sprintar

Som tidigare förklarats bygger agila tekniker på sprintar. I den traditionella metoden, dvs. vattenfallsmetoden, är planeringen av projektet mycket omfattande, men den är stelbent. Du kan inte ta en paus och se tillbaka på vad du har gjort, för du springer ett maraton här. Du kan bara stanna vid målpunkten. Genom att vara agil har du korta sprintar, så du kan gå tillbaka och rätta till de misstag du har gjort. Om projektkraven har ändrats kan du också ta hänsyn till dem.

3. Retrospektiv på Sprint-nivå

Genom att göra retrospektion kan du skapa en återkopplingsslinga på sprintnivå. Detta hjälper teamet att utvärdera sina prestationer och tidigare åtgärder. I det här skedet går gruppmedlemmarna igenom de befintliga idéerna och jämför dem med de nya idéerna för att se om det finns några ändringar att göra. I retrospektionsfasen ställs följande frågor:

  • Hur gick det i den senaste iterationen?
  • Vad gick fel?
  • Hur kan man åtgärda det och vilka åtgärder bör vidtas för att undvika dem?

Retrospektion hjälper laget att hålla sig på rätt spår.

4. Agilitet i rekryteringsprocessen

När du utökar ditt team med fler personer är det bra om du kan anställa personer som är bekanta med agil metodik. På så sätt kan du enkelt sätta in dem i ditt system, och du behöver inte lära dem hur spelet går till. Det skulle hjälpa teamet att samarbeta för att uppnå företagets mål. Det enda som gäller är att se till att de nykomlingar som kommer in har förmågan att anpassa sig till lagets krav.

5. En miljö för kontinuerligt lärande

När du går över till Agile förändras ditt företag och ditt team deltar i en miljö för kontinuerligt lärande. Detta är en av kärnkomponenterna i en agil organisation, för utan ständiga förbättringar kan man inte bli helt agil. En miljö med kontinuerligt lärande kommer att bidra till snabbare marknadsintroduktion och bättre produktcykler. När kontinuerlig förbättring har skapats blir retrospektionen smidigare, produkten får en bättre position för lansering och ditt företag blir redo för framgång.

6. Förvandlas till en Kaizen-organisation

Kaizen är den japanska termen för ”god förändring”. Genom att tillämpa agil metodik sker ständiga förbättringar och förändringar, och detta gäller hierarkiskt, från vd:n till den första anställde i företaget. Genom Kaizen blir företaget en bättre arbetsplats, där människor förnyar och testar nya idéer och där det finns möjligheter till förbättringar i varje skede. Kaizen gör det möjligt att betrakta problem som möjligheter, inte som stängda dörrar.

Avslutande tankar

Genom agil produktutveckling är kundtillfredsställelse högsta prioritet, och förändrade miljöer ses som en möjlighet att ge produkten en konkurrensfördel. Både intressenterna och utvecklarna skapar en ny typ av relation och arbetar nära varandra dagligen.

Agilitet gör det möjligt att minimera slöseri med resurser, med snabbare omställningar förstås. Här är de populära agila metoderna som du kan använda i din organisation – Scrum, Kanban, Lean, Dynamic System Development Model, Crystal, Scrumban, Rapid Application Development och Feature Driven Development.

Intressanta artiklar:
Hur den här typen av projektledning fungerar för ditt team
Hur agila projekt hanteras

Bildkälla: Bild: Flickr.com/ Luca Mascaro/ visualpun.ch


Författaren: Reema Oamkumar är engagerad som en tanke ledare på www.Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar