De 10 största utmaningarna med programmerare från Indien

De 10 största utmaningarna med programmerare från Indien

Programmerare från Indien är ett självklart val för outsourcing av programvaruutveckling till de flesta företag idag. Det beror på att landet är en av världens ledande outsourcingleverantörer av mjukvaruutvecklare. Det finns många duktiga medarbetare som kan erbjuda dig högkvalitativ och kostnadseffektiv teknisk expertis. Men om du är på väg att anställa dem kommer du att ställas inför en del utmaningar i rekryteringsprocessen.

De 10 största utmaningarna med att anställa programmerare från Indien är bristen på skickliga utvecklare, utvärdering av tillgängliga talanger och säkerställande av deras kvalifikationer. Så den här artikeln kommer att ta dig igenom utmaningarna för utvecklare från Indien och ge dig lösningar för att övervinna dem. Utforska mer.

1. Brist på begåvade utvecklare

Att hitta rätt på arbetsmarknaden är idag något av en utmaning. Det beror på att det skulle ta en evighet att gå igenom den omfattande listan över de indiska utvecklarnas meritförteckningar, med de olika nivåer av erfarenhet och kompetens som de har. I slutändan kommer det att kännas som om det råder brist på talanger.

Även om du hittar rätt kan utmaningar som geografiska begränsningar hindra dig från att hitta rätt person för jobbet. På grund av bristen på talanger blir den största utmaningen att hitta talanger från Indien, vilket tvingar organisationer att antingen förlänga anställningsperioden eller ådra sig höga förvärvskostnader.

Lösning

För att övervinna utmaningen med brist på talanger under rekryteringsprocessen bör du arbeta med att optimera rekryteringsprocessen. Det kan du göra genom att ta fram en välskriven arbetsbeskrivning för den typ av programmerare du söker. Du kan också använda verktyg för arbetsbeskrivningar för att lista nödvändiga färdigheter, erfarenheter, roller och ansvarsområden.

  • Se dessutom till att använda sökordsoptimering, som hjälper dig att anpassa listan till lämpliga geografiska regioner, erfarenhet, färdigheter och löneförväntningsintervall för att hjälpa dig att hitta de bästa kandidaterna för tjänsten som utvecklare från Indien.
  • Du kan hitta den bästa kandidaten för den önskade rollen med hjälp av en rad olika strategier för talangrekrytering.
  • Använd också Applicant Tracking System för att hitta de bästa portföljerna för att anställa indiska utvecklare i tid och inom budget.

2. Svårigheter att utvärdera de indiska programmerarna

En annan utmaning efter att ha hittat talangerna är att utvärdera dem för att se om de passar in i rollen som mjukvaruutvecklare. Många av rekryterarna ägnar timmar och åter timmar åt att sålla och granska meritförteckningar för att anställa indiska utvecklare. I synnerhet företag står inför utmaningen att sätta samman dedikerade utvecklingsteam när de planerar att outsourca mjukvaruutvecklingsprojekt. De kommer inte att kunna utvärdera teammedlemmarna ordentligt vid outsourcing, inklusive om de är bekanta med den relevanta tekniken och har andra nödvändiga färdigheter.

Lösning

Med hjälp av en detaljerad JD och bedömning av kandidaterna via kodningsquizzar och andra praktiska tester kan du lösa problemet. Det gör det möjligt för dig att bedöma deras kunskaper om nödvändig teknik och deras förmåga att lösa problem. Det underlättar för dig om du letar efter sökande som har erfarenhet av liknande projekt eller som har kunskap om det aktuella området.

  • Om du anställer dem bör du börja med provperioder så att du kan bekräfta deras förmåga att bli fast anställda och en del av ett aktivt programvaruutvecklingsteam.
  • Gör även referenskontroller för att få en bättre uppfattning om kandidaternas pålitlighet, prestationer och arbetsmoral.

3. Svårigheter att dubbelkontrollera och verifiera

Uppgifterna om den kvalificerade poolen av indiska programmerare måste alltid screenas och verifieras. Den bör vara uppdaterad för att undvika framtida problem med rekrytering. Men det är en kamp att göra det i en avlägsen miljö. Dessa processer bör omfatta bakgrundskontroller, juridiska överväganden och mycket mer. Så det är ett krångel att täcka alla dessa steg för att anställa den bästa talangen från indiska utvecklare i den konkurrenskraftiga globala världen.

Lösning

Du kan arbeta med välrenommerade företag som kan tillhandahålla förhandsgranskade kandidater och effektivisera screeningprocessen för att eliminera besväret med att dubbelkolla och verifiera uppgifterna om programmerare från landet. Om du vill kontrollera deras förmågor kan du också göra kodningsövningar och skicklighetsbaserade tester från din sida också. Ett annat sätt att lösa problemet är att kolla in sociala medieplattformar och professionella nätverk online.

4. Långdragen rekryteringsprocess

Som tidigare nämnts finns det en brist på kvalificerade indiska utvecklare på grund av gapet mellan efterfrågan och utbudet av kvalificerade kandidater. Det är därför svårt för rekryterare att hitta och säkra lämpliga kandidater under en längre tid. Det kommer att krävas en lång anställningscykel för att välja ut och intervjua dem. I sin iver att hålla kvar intresset hos potentiella kandidater kan rekryterare svara att det andra företaget har valt dem.

Lösning

Vad du kan göra är att undvika alla de omständigheter som försvårar rekryteringsprocessen. Verifiera de process- och JD-detaljer som behövs för jakten på mjukvaruutvecklare i Indien, skapa en väl utformad struktur för talangscreening och täck alla kritiska rekryteringsaspekter.

5. Skapar inte EVP (Employee Value Proposition)

Här finns en annan utmaning med programmerare i Indien, dvs. på grund av den minimala digitala närvaron och bristen på information om arbetskulturen, dåliga recensioner och felaktig information från företagen, kan utvecklare inte verifiera företaget. Det minskar deras exponering för ny teknik och plattformar för att lära sig och arbeta med avancerade färdigheter. Då blir det svårt för de utvecklare som vill lära sig mer om arbetskulturen och arbetsmiljön.

Lösning

Det är ett problem som drabbar både utvecklare och företag. Den lösning du kan komma på är att skapa en digital närvaro. Lägga till grundläggande information om företaget och platsannonserna på portaler som Naukari.com, Indeed, Ambition Box, etc. Använd också sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram för att göra rekryteringsprocessen enklare.

6. Brist på forskning

Det sker en hel del framsteg i rekryteringsprocessen för utvecklare från Indien. Och därför anställer många utländska länder globala talanger från Indien. Men indiska programmerare är inte medvetna om hur anställningsprocessen fungerar på offshore-platser och missar därför möjligheter. De tenderar att fastna i den traditionella rekryteringsprocessen. Rekryterarna misslyckas därför med att hitta potentiella kandidater inom mjukvaruutveckling från landet.

Lösning

Problemet med brist på forskning kan lösas genom att hålla sig uppdaterad om rekryteringsprocesser och följa dem så att rekryterare kan hitta de bästa begåvade utvecklarna från Indien. De kommer därför att ha stor insikt i utmaningar och lösningar inom mjukvaruutveckling.

7. Erbjuden ersättning

När man anställer utvecklare från Indien stannar anställningsbesluten alltid upp på grund av förhandlingarna om den lön som rekryterarna erbjuder. De tenderar därför att tacka nej till jobberbjudandet och går därmed miste om de bästa kandidaterna när de kommer till diskussionen om ersättning. Det beror på att programvaruutvecklingsföretag ibland inte lyckas mäta marknaden när det gäller lön och ersättning.

Det finns situationer där rekryterande chefer arbetar med en specificerad ersättningsbudget, vilket inte lämnar något förhandlingsutrymme för utvecklare. Indiska mjukvaruutvecklare arbetar med olika prisstrukturer, ibland på timbasis eller med fasta löner.

Lösning

Utmaningen med ersättning kan lösas om programvaruföretagen är tydliga med budget och arbetsmodell för programmerarna. De bör undersöka kostnadsstrukturen för att förstå den lägsta och högsta lönen för mjukvaruutvecklare i Indien baserat på deras kvalifikationer och arbetshistorik. Se till att du kan nå talangerna via Upwork, freelancer.com, Fiverr och andra plattformar som LinkedIn.

8. Förståelse av regleringsnormer

Ibland missar företag att förstå skattereglerna och sparreglerna när de beslutar att anställa dedikerade utvecklarteam i Indien. Det leder till att deras rekryteringsprocess påverkas negativt och blir utdragen. Utvecklare kan därför misslyckas med att hålla sig kvar till anställningsprocessen.

Lösning

Det som kan göras för att undvika denna situation är att företagen i förväg tar fram all viktig information om regleringsnormerna. De bör välja lämpliga förmåner, löner och andra förmåner för programmerarna och se till att de följer skatte- och anställningslagar. Dessutom bör man göra en fördjupad undersökning av den affärskultur och den regionala arbetslagstiftning som den indiska regeringen har infört.

9. Anställa och behålla utvecklare

En annan utmaning är att de anställda utvecklarna slutar sina anställningar när de blir missnöjda med arbetskulturen eller när företagen kompromissar med de överenskomna villkoren. Det blir en kamp för både utvecklarna och programutvecklingsföretagen.

Lösning

Lösningen på utmaningen för båda parter är att vara tydlig med arbetsrollerna och ansvarsområdena under intervjun och introduktionsprocessen. Det handlar inte bara om roller och ansvar, utan även om att klargöra arbetskulturen och de regler och förordningar som gäller för de anställda innan de anställs. Se till att utvecklarna bildar ett bra team så att de kan arbeta bra tillsammans.

10. Anpassning till de senaste marknadstrenderna

Indiska programmerare hinner ofta inte med de senaste marknadstrenderna, eftersom det är avgörande för att bygga en karriär inom mjukvaruutveckling. Om de inte känner till de senaste kraven och inte har någon praktisk erfarenhet av den senaste och mest populära tekniken kommer det att ta tid att marknadsföra programvaran.

Lösning

Utvecklarna kan garantera att deras färdigheter uppdateras regelbundet för att komma runt detta problem. Få ut mesta möjliga av dina ansträngningar för att hålla dig uppdaterad om marknadstrender och få insikter om nya programvaru- och tekniktrender.

Så artikeln har tagit upp de 10 största utmaningarna för programmerare från Indien och lösningen på de nämnda utmaningarna. Med så många svårigheter att övervinna kan det vara en skrämmande uppgift att hitta de bästa talangerna i landet. Vad du kan göra är att övervinna dem och sätta samman ett engagerat team av högt kvalificerade experter som hjälper dig att övervinna de svårigheter som nämns ovan.

Intressanta länkar:

Några punkter att tänka på när du anlitar indiska programmerare

Är en mjukvaruutvecklare från Indien rätt för dig?

Bildkälla: Canva


Författaren: Reema Oamkumar är engagerad som en tanke ledare på www.Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar