Hvad er designtænkning inden for webudvikling?

Hvad er designtænkning inden for webudvikling?


Design Thinking er en interessant strøm inden for webudvikling, hvor virksomheden bruger designerens følsomhed og ideer til at tilpasse sig folks behov, afstemme dem med det, der er teknologisk muligt, og skabe en synlig forretningsstrategi, der kan opfylde kundernes krav og skabe bedre markedsmuligheder.

Med enkle ord er Design Thinking en anden måde at løse problemer, der kan opstå i forbindelse med webudvikling. Og den finder også problemerne og finder en teknisk gennemførlig og levedygtig løsning på problemet.

Selv om sætningen kan lyde så enkel, er den dybde, der ligger i den, på ingen måde overfladisk. Stanfords D-skole har gjort det til et mere forståeligt udtryk og forklarer de ingredienser, der indgår i fremstillingen. “Innovate or die”, det er stort set politikken, for hvis du ikke innoverer og præsenterer et unikt koncept for dine kunder, hver gang du udgiver noget, er du så godt som død. Så man kan sige, at Design Thinking er en systematisk tilgang til at løse problemer og skabe nye muligheder.

De fem faser

Der er fem hovedfaser i Design Thinking. De er indlevelse, definition, idéudvikling, prototype og test

Her er mere om dem:

1) Indlev dig

Når du skaber et nyt design til dit projekt, er det vigtigt at lægge vægt på brugeren. Du skal tænke på den menneskelige side af en app – vil det være noget, brugeren ser frem til? Empati anses faktisk for at være UX’s hellige gral og spiller en meget vigtig rolle i din beslutningsproces.

Forskere gør dette ved at skabe personas af forskellige brugere, så de kan forstå deres behov, krav, adfærd, forhåbninger, mål, erfaringer osv. Der oprettes forskellige brugerpersonaer afhængigt af, hvem deres målgruppe er.

Det vil hjælpe dem til at forstå de forskellige menneskers forskellige behov. Disse personas er baseret på reelle data, som du indsamler fra rigtige mennesker, og de vil derfor i høj grad være baseret på forskellige forskningsmønstre. Disse personas hjælper dig med at stille de rigtige spørgsmål og give de rigtige svar, og de er baseret på de personer, som du designer produktet til. Der findes forskellige typer af personas baseret på den værdi, du kigger på – målbaserede personas, engagerende personas, fiktive personas, rollebaserede personas osv.

2) Definer

Når du føler dig ind i brugeren, får du en masse information fra forskellige kilder, og de ligger alle foran dig i en eller anden form.

Hvad gør du nu med alle disse oplysninger? Du definerer dem. Du kan bearbejde alle de ting, du får, forstå dem, vende dem og drage konklusioner. Alle de oplysninger, du indsamler om dine brugere, vil blive syntetiseret ved hjælp af billeder, kort over brugeroplevelser, citater og meget mere. Du sætter rammen om et problem, som de kan stå over for, og giver plads nok til at finde løsninger og endda nye muligheder.

3) Ideer

Dette er det næste trin i designtænkning. Når først problemet er defineret, kan du begynde at bruge idéer til at løse det. Her idealiserer du grundigt, forkaster idéer, der ikke virker, og arbejder videre med dem, der virker plausible. Udviklingen fra Define til idéfasen skal være problemfri. For at gøre denne overgang smidig kan du lave en liste over “Hvordan kan vi løse dette problem” eller “Hvordan kan vi løse det problem”, når du er i Definer-fasen. Det kan hjælpe dig med at finde forskellige idéer.

Denne fase involverer også andres idéer, så der er masser af brainstorming. Når du har samlet alle de idéer, der ser gode ud, kan du udkrystallisere dem til prototyper.

4) Prototype

Det er her, du får alle de mulige løsninger frem i lyset, hvilket gør prototyping til et meget integreret og vigtigt skridt i designtænkning. Skitser er en almindelig måde at omsætte alle disse idéer på, men det behøver ikke nødvendigvis at være nøjagtigt målestok.

Du kan sende prototypen til brugere og forbrugere for at få en fornemmelse af, hvad de synes om den. På den måde involverer du dem også, og de vil straks føle sig forbundet. Dette vil være med til at afgøre, om løsningen rent faktisk løser problemet. Det er denne prototype, der senere kan udvikle sig til et betaprodukt og et minimum levedygtigt produkt (MVP).

Ud over at skitsere kan du bruge genstande, rollespil og tegninger til at lave foreløbige modeller. Det kan også ske, at en lovende idé, når den udvikles til en prototypeløsning, ikke nødvendigvis er gennemførlig. Derfor siger eksperterne, at du ikke skal kaste dig ud i den første gode idé, du ser. Du er nødt til at afprøve andre tilgange, slå nogle få andre tilgange sammen, afprøve alternative idéer og fjerne de problematiske idéer.

5) Testning


Dette er trin 5 i Design Thinking-konceptet. Når deres produkt er ude i brugerens hænder i prototypefasen, er det nødvendigt at kontrollere, om han/hun oplever problemer. Hvis svaret er bekræftende, skal de tage deres strategier op til fornyet overvejelse for at finde frem til nye resultater og løsninger.

Brugerfeedback bliver derfor et uvurderligt aktiv i denne fase, da det giver dig en dybere forståelse af forbrugernes ønsker. Følg med dem, åbn op for nye indsigter, der kan definere dit problem bedre, generere nye ideer i idéfasen og i sidste ende føre til en nyere prototype, der tilfredsstiller dem. Det ultimative mål er naturligvis at få en tilfreds bruger.

Afsluttende tanker

De fem faser, der er nævnt ovenfor, er ikke grundlæggende sekventielle trin, men snarere forskellige tilstande, og nogle gange går man tilbage til en bestemt tilstand, kører en tilstand parallelt med en anden, fordi idéen er at skabe mere værdi og mere læring.

Design Thinking er derfor meget effektivt; det hjælper designerne med at finde frem til de rigtige produkter og de rigtige funktioner. Det drejer sig ikke kun om brugeroplevelsen, men også om interaktion og visuelt design.

Gennem personas kan designere forholde sig til brugernes problemer baseret på virkelige situationer og hjælpe dem med at træffe de rigtige beslutninger, når de beslutter sig for funktionerne. Designerne kan stille de rigtige spørgsmål, hvilket igen giver dem mulighed for at skabe nyttige funktioner og i sidste ende et produkt, som brugerne vil elske.

Men når produktudgivelsen er overstået, slutter udviklernes arbejde ikke her. Konceptets rationelle tilgang anvendes endnu en gang til at identificere nye brugere, deres problemer og løsninger.

Interessante artikler:
Designtænkning er en vigtig del af succesen
Veje til vellykket designtænkning

Billedkilde: Billede: Flickr.com/ Wikilogia/ Bengtsson


Om forfatteren: Reema arbejder som Thought Leader hos PHPBabu.

Skriv en kommentar